Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Choroba maniakalno-depresyjna polegająca na powtarzających się napadach euforii i depresji, rozdzielonych okresami względnej normalności. Każdy nawrót, zależnie od cechy głównej epizodu, może być zakwalifikowany...

Zaburzenia lękowe

Podobnie jak zaburzenia stresowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych, trwają jednak dłużej. Są to zakłócenia czynnościowe, czyli pojawiające się bez uchwytnych ( w badaniach...

Zaburzenia osobowości

Są jedną z postaci zaburzeń psychicznych i obejmują różnorodne formy psychopatologiczne. Kategoria zaburzeń osobowości jest obszerna i obejmuje problemy behawioralne, które znacznie różnią się...

Narkolepsja

Główną cechą zespołu narkolepsji są napady snu w dzień. Często kojarzą się one z katapleksją, która polega na nagłej utracie napięcia postawnego mięśni. Etiologia...

Nerwica natręctw

Podstawowe objawy tego przewlekłego schorzenia to obsesje i kompulsje, które mogą występować samodzielnie lub łącznie. Obsesje, czy myśli natrętne, uporczywie nawracające, nasuwające się wbrew...

Schizofrenia

Najczęściej występująca choroba psychiczna spotykana u 1% populacji. Etiologia nie jest znana, przyjmuje się uwarunkowania genetyczne, konstytucyjne. Niektórzy podkreślają rolę takich czynników, jak organiczne...

Somnambulizm (lunatykowanie)

Polega na aktywności ruchowej w czasie snu, bez towarzyszącego powrotu świadomości. Występuje głównie w dzieciństwie, często rodzinnie. Aktywność ruchowa w czasie epizodu lunatyzmu może...