Zespół abstynencyjny

Patologiczny hazard

Nikotynizm

Narkomania

Nadużywanie leków

Alkoholizm

Zatrucie pokarmowe