Zapalenie płuc

Zespół bezdechu we śnie

Sarkoidoza

Zapalenie oskrzeli ostre

Zapalenie oskrzeli przewlekłe

Rak oskrzela/płuca

Gruźlica