Nikotynizm

Nadużywanie leków

Narkomania

Nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina)

Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)

Naczyniak wątroby

Nadciśnienie tętnicze