Zapalenie płuc

Rak oskrzela/płuca

Gruźlica

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Pylice