Sarkoidoza

To systemowa choroba całego organizmu. Sarkoidoza jest do dzisiaj stosunkowo słabo zbadana, ponieważ wciąż nie jest znana jej etiologia. Występuje u osób poniżej 40....

Schizofrenia

Najczęściej występująca choroba psychiczna spotykana u 1% populacji. Etiologia nie jest znana, przyjmuje się uwarunkowania genetyczne, konstytucyjne. Niektórzy podkreślają rolę takich czynników, jak organiczne...

Somnambulizm (lunatykowanie)

Polega na aktywności ruchowej w czasie snu, bez towarzyszącego powrotu świadomości. Występuje głównie w dzieciństwie, często rodzinnie. Aktywność ruchowa w czasie epizodu lunatyzmu może...

Skrzydlik

Jest to fałd spojówki, najczęściej idący do przynosowego kąta szpary powiekowej, przymocowany wierzchołkiem do rogówki u rąbka wewnętrznego lub bliżej środkowych części rogówki. Narastanie...

Starczowzroczność

Choroba ta polega na braku akomodacji wzroku u osób starszych. Z wiekiem soczewka twardnieje, jej elastyczność zmniejsza się punkt bliży wzrokowej coraz bardziej się...

Siatkówczak

Jest nowotworem występującym wyłącznie u małych dzieci. Tworzy się on jeszcze w okresie embrionalnym, jednak rozwój jego przypada na 3 pierwsze lata życia dziecka...

Stwardnienie rozsiane

Jedna z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, cechująca się zwykle przebiegiem przewlekłym i powoli postępującym. Jej podłożem anatomopatol., jest rozpad prawidłowo ukształtowanej osłonki rdzennej,...