Udar mózgu

Nagłe wystąpienie objawów ogniskowych lub rozległego uszkodzenia mózgu, z utratą lub bez utraty świadomości. Występuje zwykle na skutek wewnątrzczaszkowego schorzenia naczyń lub samej krwi,...