Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR)

Jest ostrą i na ogół ciężko przebiegającą infekcją układu nerwowego. Częściej występuje u dzieci. Stan zapalny obejmuje oponę pajęczą, płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie podpajęczynówkowej...

Wścieklizna

Jest niebezpieczną chorobą zakaźną, wirusową, występującą u dzikich zwierząt (lisów, borsuków i nietoperzy), powodującą zapalenie mózgu. W określonych przypadkach na wściekliznę mogą zapaść również...

Stwardnienie rozsiane

Jedna z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, cechująca się zwykle przebiegiem przewlekłym i powoli postępującym. Jej podłożem anatomopatol., jest rozpad prawidłowo ukształtowanej osłonki rdzennej,...

Tętniak naczyń mózgu

Tworzy się najczęściej w dużych naczyniach tętniczych podstawy mózgu w wyniku zaburzeń budowy ścian tętnic mózgowych. Krew wypycha na zewnątrz fragment osłabionej tętnicy - powstaje workowate...

Udar mózgu

Nagłe wystąpienie objawów ogniskowych lub rozległego uszkodzenia mózgu, z utratą lub bez utraty świadomości. Występuje zwykle na skutek wewnątrzczaszkowego schorzenia naczyń lub samej krwi,...

Wstrząśnienie mózgu

Jest to pourazowe, nagłe, krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, objawiające się okresową utratą przytomności, a po jej odzyskaniu przemijającą niepamięcią wsteczną. Chory nie pamięta zjawisk...

Pląsawica Huntingtona

Jest to dziedziczna zwyrodnieniowa choroba mózgu, która ujawnia się zwykle w średnim wieku „pląsawiczymi” ruchami mimowolnymi i postępującym otępieniem psychicznym. Pląsawica Huntingtona jest uwarunkowana...