Zapalenie płuc

Gruźlica

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Pylice