Różyczka

Płonica (szkarlatyna)

Ospa wietrzna

Owsica

Nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina)

Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)

Odra