Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR)

Jest ostrą i na ogół ciężko przebiegającą infekcją układu nerwowego. Częściej występuje u dzieci. Stan zapalny obejmuje oponę pajęczą, płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie podpajęczynówkowej...

Tężec

Jest groźną chorobą zakaźną układu nerwowego, cechującą się wysoką śmiertelnością, wywołaną działaniem silnej toksyny bakteryjnej. Choroba zaczyna się zazwyczaj tzw. objawami zwiastunowymi, czyli ogólnym...

Zespół przewlekłego zmęczenia

Jest to choroba ogólnoustrojowa, której istotą jest przewlekłe zmęczenie, występujące bez uchwytnej przyczyny, któremu towarzyszą dodatkowe objawy. Rozpoznanie zespołu może być postawione po wykluczeni...

Stwardnienie rozsiane

Jedna z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, cechująca się zwykle przebiegiem przewlekłym i powoli postępującym. Jej podłożem anatomopatol., jest rozpad prawidłowo ukształtowanej osłonki rdzennej,...

Tętniak naczyń mózgu

Tworzy się najczęściej w dużych naczyniach tętniczych podstawy mózgu w wyniku zaburzeń budowy ścian tętnic mózgowych. Krew wypycha na zewnątrz fragment osłabionej tętnicy - powstaje workowate...

Udar mózgu

Nagłe wystąpienie objawów ogniskowych lub rozległego uszkodzenia mózgu, z utratą lub bez utraty świadomości. Występuje zwykle na skutek wewnątrzczaszkowego schorzenia naczyń lub samej krwi,...

Wstrząśnienie mózgu

Jest to pourazowe, nagłe, krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, objawiające się okresową utratą przytomności, a po jej odzyskaniu przemijającą niepamięcią wsteczną. Chory nie pamięta zjawisk...