Zespół Cushinga

Wielokierunkowe zaburzenia metaboliczne spowodowane nadmiarem hormonu kortyzolu w ustroju, wytwarzanego przez nadmiernie przerosłą korę nadnerczy, nadnercza, nadczynność kory bądź przez jej guz nowotworowy. Zespół...

Zespół nadnerczowo-płciowy

Nadmierne wytwarzanie przez nadnercza hormonów androgennych o działaniu maskulinizującym, wpływających na kształtowanie charakterystycznych cech płciowych męskich. Obraz kliniczny zależy w dużej mierze od okresu...

Tężyczka

Choroba spowodowana obniżeniem poziomu zjonizowanego wapnia w surowicy krwi z równoczesnym wzrostem fosforu. Prowadzi to do wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, która w okresie utajonym choroby...

Wole tarczycy

Nieprawidłowe powiększenie tarczycy, niezależnie od przyczyny je wywołującej. Może być rozległe lub guzowate oraz powiązane z prawidłową, zwiększoną albo zmniejszoną czynnością tarczycy. Zwykle wiążę...

Zapalenie tarczycy

Zapalenia tarczycy stanowią najbardziej niejednorodny pod względem etiologii i patogenezy zespół chorób gruczołu tarczowego. Zapalenia ostre i podostre są schorzeniami rzadkimi. Zapalenia przewlekłe występują...

Zespół Conna

Zespół pierwotnego hiperaldostrenizmu jest stanem przewlekłym, rozwijającym się na skutek nadmiernego i autonomicznego wydzielania aldosteronu przez pojedynczy gruczolak warstwy kłębkowatej lub przez gruczolaki mnogie,...

Rak tarczycy

Nowotwór występujący głównie u kobiet, w każdym wieku(nawet u dzieci), najczęściej ok. 50. roku życia. Początkowo mogą pojawić się stany przedrakowe: wole guzowate, pojedynczy...