Krztusiec

Kamica pęcherzyka żółciowego

Kardiomiopatia

Kłykciny kończyste

Krótkowzroczność

Klasterowy ból głowy

Krwiak nadtwardówkowy