Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Są jedną z postaci zaburzeń psychicznych i obejmują różnorodne formy psychopatologiczne. Kategoria zaburzeń osobowości jest obszerna i obejmuje problemy behawioralne, które znacznie różnią się formą i nasileniem. Do łagodniejszych zaliczamy przypadki ludzi, którzy na ogół funkcjonują adekwatnie do rzeczywistości, ale o których krewni, przyjaciele i znajomi mówią, że zachowują się nieznośnie, ekscentrycznie i niezrozumiale. Poważniejsze przypadki stanowią ludzie, których ekstremalne, antyspołeczne i często nieetyczne zachowania wybuchowe sprawiają, że są mniej zdolni od funkcjonowania w normalnych układach społecznych. Wielu przebywa w więzieniach lub pozostaje w zamkniętych zakładach psychiatrycznych. Wyodrębniono trzy główne grupy zaburzeń osobowości: grupę A – jednostki z osobowością paranoiczną oraz schizoidalnym i schizotypowym zaburzeniem osobowości, które charakteryzują dziwactwa i ekscentryczność; grupę B – jednostki z histrionicznym antyspołecznym zaburzeniem osobowości oraz z osobowością typu borderline i narcystyczną, których wspólną cechą jest tendencja do dramatyzowania, emocjonalności i lekceważenia konsekwencji; grupę C – jednostki z osobowością unikającą, zależną oraz obsesyjno-kompulsyjnym zaburzeniem osobowości, przejawiające lękliwość lub napięcie. Za główną i najbardziej skuteczną metodę leczenia większości zaburzeń osobowości uznaje się psychoterapię długoterminową zorientowaną analitycznie, chociaż coraz więcej jest też doniesień o skuteczności terapii behawioralno-poznawczej.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz