Zawał serca

Zaburzenia rytmu serca

Zapalenie wsierdzia/ mięśnia sercowego/ osierdzia

Tętniak aorty

Wada serca

Nadciśnienie tętnicze

Niewydolność serca