Zawał serca

Jest najczęściej następstwem choroby wieńcowej. Jest to ograniczona martwica mięśnia sercowego, spowodowana ogniskowym ostrym niedokrwieniem. Przyczyną niedrożności naczynia wieńcowego jest zwężenie miażdżycowe lub skrzep...

Zaburzenia rytmu serca

Oznacza zakłócenie prawidłowej częstości i/lub miarowości pracy serca. Może zależeć od 3 zasadniczych przyczyn: 1) nieprawidłowej czynności rozrusznika zatokowego; 2) wzmożonej, patologicznej pobudliwości pozazatokowych...

Zapalenie wsierdzia/ mięśnia sercowego/ osierdzia

To choroby zapalne serca. Proces zapalny w zapaleniu wsierdzia obejmuje wsierdzie zastawek, rzadziej zajmuje wsierdzie ścienne, pokrywające mięśnie brodawkowate i nici ścięgniste. Charakteryzuje się...

Tętniak aorty

Tętniak jest to odcinkowe rozszerzenie światła tętnicy, powstałe w następstwie uszkodzenia struktury ściany naczyniowej. Wśród chorób aorty usposabiających do powstania tętniaków należy wymienić przede...

Wada serca

Oznacza obecność nieprawidłowego połączenia między jamami prawego i lewego serca, miedzy naczyniami tętniczymi lub naczyniem a jamą serca, nieprawidłową czynność zastawki, nieprawidłową drogę lub...

Nadciśnienie tętnicze

Rozpoznaje się, gdy wartość ciśnienia skurczowego przekracza 21,3 kPa (160 mm Hg) lub gdy wartość ciśnienia rozkurczowego przekracza 21,7 kPa (95 mm Hg). Ciśnienie...

Niewydolność serca

Do tej postaci niewydolności krążenia prowadzą różne choroby układu krążenia, które powodują ostre lub przewlekłe osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego Zależnie od przyczyn (np....