Patologiczny hazard

Półpasiec

Płonica (szkarlatyna)

Posocznica (sepsa)

Polipy jelita grubego

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Pylice