Patologiczny hazard

Znany również pod nazwą „hazardu kompulsywnego”, jest zaburzeniem nasilającym się, charakteryzującym się stałą lub czasową utrata kontroli nad zachowaniem podczas gry, zaabsorbowaniem hazardem i...

Półpasiec

Jest chorobą wirusową wywoływaną przez wirusa ospy i półpaśca. Choroba wiąże się z trwałym zajęciem nerwów czuciowych. Przebiega z tworzeniem charakterystycznych zmian skórnych w...

Płonica (szkarlatyna)

Jest chorobą zakaźną wysypkową wieku dziecięcego, atakującą głównie gardło i migdałki podniebne. Głównym objawem jest wysypka, której wystąpienie poprzedzone bywa: stanami podgorączkowymi, bólami głowy,...

Posocznica (sepsa)

Nazywa się nią stan kliniczny, w którym stwierdza się, przy użyciu obiektywnych metod, wysiew drobnoustrojów do krwi wraz z wystąpieniem określonych objawów klinicznych, będących...

Polipy jelita grubego

Spośród nowotworów łagodnych najczęściej spotykamy polipy, które w tej grupie stanowią 95%. Sadowią się one podobnie jak i nowotwory złośliwe przede wszystkim w końcowym...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

To choroba, na którą składają się: przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedma płuc. Najczęściej występują one jednocześnie. Przez przewlekłe zapalenie oskrzeli rozumie się utrzymywanie kaszlu...

Pylice

Jest to najczęściej choroba zawodowa. Pylice płuc powstają wskutek długoletniego wdychania pyłu. Nie każdy rodzaj pyłu jest tak samo szkodliwy. Do najbardziej niezdrowych należy...