Tasiemczyce

Należą do chorób pasożytniczych. W Polsce największe znaczenie mają zakażenia tasiemcem nieuzbrojonym i uzbrojonym. Najczęściej występującą tasiemczycą jest zakażeniem tasiemcem nieuzbrojonym. Występowanie chorób związanych...

Tężec

Jest groźną chorobą zakaźną układu nerwowego, cechującą się wysoką śmiertelnością, wywołaną działaniem silnej toksyny bakteryjnej. Choroba zaczyna się zazwyczaj tzw. objawami zwiastunowymi, czyli ogólnym...

Toksoplazmoza

Jest chorobą zakaźną, inwazyjną, wywoływaną przez pierwotniaka. Zakażenie mikroorganizmem wywołującym chorobę jest powszechne w całej Europie. Większość zakażeń ma przebieg bezobjawowy. Wyróżnionych zostało kilka...

Tętniak aorty

Tętniak jest to odcinkowe rozszerzenie światła tętnicy, powstałe w następstwie uszkodzenia struktury ściany naczyniowej. Wśród chorób aorty usposabiających do powstania tętniaków należy wymienić przede...

Twardzina uogólniona

Jest to choroba układowa, częściej występująca u kobiet, cechująca się stwardnieniami, zanikami skóry i tkanki podskórnej, również zajęciem mięśni, układu kostnego oraz narządów wewnętrznych....

Trądzik różowaty

Są to wykwity rumieniowe, krostkowe i grudkowe, występujące na podłożu łojotoku i zaburzeń naczynioruchowych (łatwe czerwienienie się skóry pod wpływem bodźców fizycznych i emocjonalnych),...

Toczeń rumieniowaty układowy

Jest to schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, związane z tworzeniem się kompleksów immunologicznych w krążeniu i odkładaniem się ich w tkankach, zwłaszcza w nerkach. W...