Zespół suchego oka

Jest spowodowany niedostatecznie dużym wydzielaniem łez albo nadmiernym parowaniem filmu ocznego. W czasie trwania choroby oko staje się bardziej podatne na infekcje. Odsłonięta jest...

Zez rozbieżny

Jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej. W...

Zez zbieżny

Jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej. W...

Zapalenie spojówek

Jest procesem zachodzącym w obrębie błony śluzowej, która pokrywa przednią część gałki ocznej oraz wewnętrzną powierzchnię powiek. Zapalenie spojówek jest jedną z najczęściej występujących...

Zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego

Zapalenie obejmuje zwykle tęczówkę i ciało rzęskowe jednocześnie, przy czym w niektórych przypadkach przeważają objawy spowodowane zapaleniem tęczówki, w innym zapaleniem ciałka rzęskowego. Choroba...

Zapalenie twardówki

Schorzenie to występuje zazwyczaj w następstwie ciężkich chorób ogólnych, a w szczególności gruźlicy, dny i kiły. Choroba jest uporczywa i daje często nawroty trwające...

Zanik nerwu wzrokowego

Zwana również kataraktą, jest postępującą choroba narządu wzroku, która polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki, co prowadzi do znacznego pogorszenia wzroku. Występuje kilka...