Nikotynizm

Patologiczny hazard

Zespół abstynencyjny

Nadużywanie leków

Narkomania

Alkoholizm