Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu

Jest to pourazowe, nagłe, krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, objawiające się okresową utratą przytomności, a po jej odzyskaniu przemijającą niepamięcią wsteczną. Chory nie pamięta zjawisk poprzedzających uraz ani samego urazu. Wstrząśnienie mózgu nie powoduje widocznych zmian anatomicznych, ale wywołuje uszkodzenie mikrostruktur w komórkach nerwowych, synapsach, szczególnie tych, które znajdują się w układzie siatkowatym. Uważa się, że uszkodzenie złożonych połączeń siateczkowo-wzgórzowo-korowych na jakimkolwiek poziomie wywołuje utratę przytomności. Po urazie głowy chory natychmiast traci przytomność. Okres nieprzytomności może trwać sekundę, kilka sekund albo przeciąga się do kilku godzin, a nawet dni, zależnie od siły urazu i kierunku jego działania. Stan przytomności chorego określa się upowszechnioną skalą Glasgow – otwieranie oczu, odpowiedzi słownej i odpowiedzi ruchowej. Suma odpowiedzi stanowi o stanie klinicznym chorego po urazie głowy. Wstrząśnienie mózgu o lekkim przebiegu nie wymaga leczenia. W ciężkich przypadkach przede wszystkim należy zapewnić dobre utlenienie mózgu (już na miejscu wypadku). Ze środków farmakologicznych stosowane są deksametazon, mannitol, furosemid.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz