Naczyniak wątroby

Naczyniak wątroby

Pochodzi z układu naczyniowego wątroby. Należy do nowotworów łagodnych, tak jak gruczolaki i włókniaki. Występują częściej u kobiet, co wiąże się przyczynowo z dość powszechnym zażywaniem środków antykoncepcyjnych. Najczęściej nowotwory łagodne przebiegają bezobjawowo lub też objawy są zupełnie niecharakterystyczne: nudności, gniecenia w jamie brzusznej. Gdy guz osiągnie odpowiednią wielkość, może być wyczuwalny w czasie badania palpacyjnego. Naczyniaki mogą być przyczyną krwotoku do wolnej jamy otrzewnej, szczególnie w wyniku urazu jamy brzusznej, zdarzają się też krwawienia samoistne. Niekiedy do krwotoku dochodzi na skutek nakłucia guza w czasie wykonywania „ślepej” biopsji wątroby. Rozpoznanie choroby może być przypadkowe, np. po stwierdzeniu guza w nadbrzuszu lub w czasie operacji brzusznej wykonywanej z innego powodu. W celu przedoperacyjnego rozpoznania nowotworów łagodnych należy wykonać te same badania, co w przypadku raka wątroby. Przyjęty jest pogląd, że łagodne nowotwory wątroby powinny być zawsze usuwane drogą operacyjną.

Stanowisko takie wynika z następujących przesłanek:

  1. wykazanie guza wątroby jakąkolwiek metodą badania nie rozstrzyga wątpliwości, co do charakteru jego utkania;
  2. nowotwory łagodne mogą być przyczyną poważnych powikłań, jak np. krwotoku do jamy otrzewnej
  3. istnieje możliwość zezłośliwienia.
Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz