Zanik nerwu wzrokowego

Zanik nerwu wzrokowego

Zwana również kataraktą, jest postępującą choroba narządu wzroku, która polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki, co prowadzi do znacznego pogorszenia wzroku. Występuje kilka typów zaćmy: wrodzona, nabyta, starcza. Są one związane z przyczyną powstania. Początkowo zaćma rozwija się bezboleśnie. W pierwszych etapach choroby soczewka ulega tylko w niewielkiej części zmętnieniu, nie powodując żadnych zaburzeń w polu widzenia. W miarę rozwoju zaćmy zmętnienie zajmuje coraz większą część soczewki, prowadząc do pojawienia się charakterystycznych objawów. Należą do nich: pogorszenie ostrości wzroku, ból, zaczerwienienie, łzawienie oczu, problemy z widzeniem w jasnym świetle, szybka męczliwość oczu, zniekształcone widzenie przedmiotów, pojawienie się plam w polu widzenia, podwójne widzenie jednym okiem, zmiana koloru źrenicy z czarnego na szarobiały. Główne przyczyny zaćmy to zmętnienie soczewki związane z procesem starzenia się organizmu, czynniki wrodzone i dziedziczne, doznany uraz (skaleczenie lub zabieg operacyjny oka), proces zapalny (np. tęczówki) oraz uszkodzenia związane z ekspozycją na promieniowanie słoneczne. Najlepsze rezultaty daje obecnie leczenie chirurgiczne, które polega na usunięciu zmętnionej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz