Poronienie

Przedwczesne wydalenie płodu w pierwszych 16. tygodniach trwania ciąży. Poronienie bywa samoistne z przyczyn naturalnych lub prowokowane – świadomie wywołane. Przyczyną poronienia samoistnego mogą...

Depresja poporodowa

Rozpoczyna się zwykle ok. 6. tygodnia po opuszczeniu szpitala, ale może się także pojawić kilka miesięcy, a nawet rok później. Powstaje na skutek zmian...

Ciąża pozamaciczna

Ciąża rozwijająca się poza jamą macicy, najczęściej w jajowodzie ( c.p. jajowodowa), rzadziej w jajniku (c.p. jajnikowa) i w jamie otrzewnej (c.p. brzuszna). Przyczyną...

Ciąża obumarła

Wewnątrzmaciczne obumarcie jaja płodowego, które odkleja się od przerosłej i rozpulchnionej błony śluzowej macicy (doczesnej), jednak nie zostaje wydalone na zewnątrz lub wewnętrznomaciczna śmierć...