Krwiak nadtwardówkowy

Krwiak nadtwardówkowy

Jest to wylew krwi do przestrzeni nadtwardówkowej, najczęściej wskutek przerwania tętnicy oponowej środkowej, w następstwie ciężkiego urazu czaszki. Krwiak nadtwardówkowy powstaje jako powikłanie 1-3% wszystkich urazów czaszkowo-mózgowych i 10% ciężkich urazów. Narastaniu krwiaka towarzyszyć mogą objawy połowicze, objawy ucisku na pień mózgu, objawy zespołu nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, śpiączka mózgowa, jak również poszerzenie źrenicy po stronie krwiaka. U większości chorych przebieg choroby cechuje krótkotrwała poprawa stanu po okresie wstrząsu, spowodowanego bezpośrednim urazem, po której następuje stopniowe narastanie nieprzytomności, nadciśnienia śródczaszkowego i ogniskowych objawów mózgowych. Badaniem z wyboru przy podejrzeniu krwiaka nadtwardówkowego jest tomografia komputerowa. W TK widoczny jest krwiak o soczewkowatym kształcie i niekiedy szczelina złamania kości. EEG wykazuje obniżenie amplitudy zapisu po stronie krwiaka. Krwiak nadtwardówkowy wymaga natychmiastowej interwencji neurochirurgicznej, mającej na celu odbarczenie krwiaka. W przypadku dobrego stanu chorego i grubości krwiaka mniejszej niż 15 mm oraz przesunięciu struktur linii środkowej o mniej niż 5 mm, można rozważyć obserwację i leczenie zachowawcze.

Oceń to post
Udostępnij:

Dodaj komentarz