Borelioza

Borelioza

To choroba zakaźna, zajmująca wiele narządów, przenoszona przez kleszcze, przebiegająca z zajęciem skóry, stawów, układu nerwowego i serca. Liczba zachorowań zwiększa się z każdym rokiem. W Polsce na boreliozę choruje kilka tysięcy osób. Choroba podzielona jest na trzy okresy. W pierwszym borelioza ujawnia się u ponad 50% chorych. Najczęściej pod postacią rumienia pełzającego. Ma on kształt pierścienia z przejaśnieniem w środku i rozwija się wyłącznie na skórze. W stadium drugim rozsianym choroba zajmuje stawy, mięsień sercowy oraz układ nerwowy i wiąże się z rozprzestrzenianiem drobnoustrojów drogą krwionośną. Objawy zależą od zaatakowanego narządu. W stadium trzecim dochodzi do trwałego uszkodzenia wielu narządów: skóry, nerwów obwodowych, mózgu albo oka. Może dojść do przewlekłego zanikowego zapalenia skóry, które ma charakter sinawych lub sinawofioletowych przebarwień. Nie potwierdzono możliwości zakażenia się chorobą przez przetoczenie krwi lub kontakt seksualny. Przyczyną jest zakażenie bakterią typu Borrelia, która jest przenoszona przez kleszcze. Potwierdzenie zachorowania może wymagać wykonania badań serologicznych, bakteriologicznych, a nawet genetycznych w celu zidentyfikowania bakterii wywołującej chorobę. W Polsce boreliozę przenosi przede wszystkim kleszcz pospolity, który żywi się krwią ssaków. Ryzyko zachorowania po ukąszeniu zależy od liczby zakażonych kleszczy na danym terenie. Nie istnieje natomiast, jeśli pobyt kleszcza na skórze wynosi mniej niż dobę. Najbardziej narażone są osoby często pracujące w lesie. Ryzyko można ograniczyć poprzez stosowanie różnych metod ochrony i przestrzeganiu zasad w celu uniknięcia zachorowań na boreliozę.

Oceń to post
Udostępnij:

Dodaj komentarz