Zez rozbieżny

Zez rozbieżny

Jest to zaburzenie polegające na odchyleniu gałek ocznych od symetrycznego, prawidłowego położenia. Powstaje w wyniku osłabienia funkcji mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej. W zezie rozbieżnym oko odchyla się w kierunku skroni. Stan taki zakłóca mechanizm normalnego widzenia obuocznego i powoduje powstanie nowych form widzenia, doprowadzających do wytworzenia się nieprawidłowego widzenia obuocznego. U zezujących przy patrzeniu na wprost obraz przedmiotu obserwowanego tworzy się w plamce tylko jednego (ustawionego równo) oka. W drugim oku obraz tego samego przedmiotu pada na jakąś inną część siatkówki, mniej lub bardziej oddaloną od plamki, co wywołuje wrażenie widzenia jednocześnie dwóch przedmiotów, tzw. dwojenie. Większość zezów akomodacyjnych ustępuje bez zabiegu operacyjnego, jeśli leczenie zostało rozpoczęte dość wcześnie, zez nie trwał zbyt długo i nie doszło do wtórnych zmian w mięśniach poruszających gałką oczną. Jeśli leczeniem zachowawczym nie osiąga się zadawalających rezultatów, konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego. W zezie rozbieżnym operacja polega na odcięciu przyczepów mięśnia prostego zewnętrznego i prostego wewnętrznego, ustawieniu oka i przyszyciu ścięgien w odpowiednim odcinku twardówki.

Oceń: 3/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz