Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe

Jest to odmiana zapalenia wielomięśniowego, w której zmiany mięśniowe dotyczą szczególnie mięśni pasa barkowego i biodrowego, a zmiany skórne umiejscowione są głównie na twarzy i rękach. Są to ogniska rumieniowe (niekiedy przypominają liszaj rumieniowaty) i obrzękowe, zwłaszcza w okolicy powiek. U osób powyżej 40. roku życia w ok. 50% przydatków współistnieją nowotwory narządów wewnętrznych. Czynniki etiopatogenetyczne mogą być rozmaite: zakażenie wirusowe lub bakteryjne, czynniki toksyczne, zaburzenia immunologiczne. Zmiany skórne są różne w zależności od przebiegu. W odmianie ostrej i podostrej dominują objawy rumieniowe i obrzękowe w obrębie twarzy, zwłaszcza powiek. Charakterystyczne są rumienie i teleangiektazje na grzbietach rąk i nad stawami. W obrębie wałów paznokciowych występują zmiany rumieniowe i wybroczyny. Charakterystyczny jest obraz kapilaroskopowy. W odmianie przewlekłej zmiany skórne mogą być twardzinopodobne lub pstre. Niekiedy obecne są złogi wapnia w tkance podskórnej i mięśniowej, zwłaszcza w otoczeniu stawów. Zmiany narządów dotyczą głównie mięśni gładkich przewodu pokarmowego i dróg oddechowych oraz mięśnia sercowego. W postaci ostrej występuje wysoka gorączka, stan ogólny chorego jest ciężki. W postaci podostrej i przewlekłej – stan osoby chorej zależy od rozległości zajęcia mięśni szkieletowych i narządów wewnętrznych.

Oceń: 3/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz