Oziębłość seksualna

Oziębłość seksualna

Jest to zaburzenie popędu płciowego, które charakteryzuje się upośledzeniem lub brakiem rozkoszy przy stosunku płciowym albo zmniejszeniem lub brakiem potrzeb seksualnych i pobudliwości seksualnej. W zasadzie, pod pojęciem oziębłości płciowej powinno się rozumieć tylko zaburzenia w zakresie siły potrzeb seksualnych pod postacią obniżenia tych potrzeb lub całkowitego ich braku. Osobna grupę stanowią zaburzenia szczytowania, tj. zdolności do przeżycia orgazmu. Anorgazmia jest definiowana jako niezdolność kobiety do osiągnięcia orgazmu, mimo istnienia potrzeb seksualnych. Teoretycznie należałoby odgraniczyć zaburzenia o charakterze oziębłości płciowej występujące na tle wyraźnie chorobowym od zaburzeń z związanych z czynnikami pochodzenia zewnętrznego (pociąg do partnera, spokój). Jednak u kobiety efekt w postaci różnych form zaburzenia jest taki sam, więc z konieczności w klinice oziębłości lekarze zajmują się dwoma przypadkami. Leczenie sprowadza się zazwyczaj do właściwego wyjaśnienia przyczyny zaburzeń odczuwania oraz należytego poinstruowania partnerów o właściwym zachowaniu się przy stosunku. Jest to jednak zjawisko przejściowe i w przyszłości uwaga klinicystów skoncentruje się zapewne tylko na problemach patologicznych związanych z oziębłością płciową.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz