Tężyczka

Choroba spowodowana obniżeniem poziomu zjonizowanego wapnia w surowicy krwi z równoczesnym wzrostem fosforu. Prowadzi to do wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, która w okresie utajonym choroby...

Niedoczynność przytarczyc

Zespół objawów klinicznych, wywołanych brakiem przytarczyc lub niedostateczną biosyntezą biologicznie czynnego PTH. Najczęstszą przyczyną niedoczynności przytarczyc jest wycięcie lub uszkodzenie tych gruczołów w czasie...

Osteomalacja

Choroba wywołana niedoborem witaminy D i zaburzeniami w gospodarce wapniowej. Pewną rolę w patogenezie odgrywają zaburzenia wydzielnicze niektórych gruczołów dokrewnych. Osteomalacja polega na utracie...