Zapalenie twardówki

Zapalenie twardówki

Schorzenie to występuje zazwyczaj w następstwie ciężkich chorób ogólnych, a w szczególności gruźlicy, dny i kiły. Choroba jest uporczywa i daje często nawroty trwające nieraz całe miesiące. Zwykle wokoło rogówki w twardówce spostrzegamy ograniczone ogniska czerwone, czasami wypuklające się ponad powierzchnię rogówki. Oko nieraz boli i łzawi. Widzenie zazwyczaj nie jest upośledzone. Głębsze zapalenie twardówki może prowadzić do zapalenia błony naczyniowej oraz do znacznego upośledzenia wzroku, a nawet ślepoty. Szczególną uporczywością odznacza się gruźlicze zapalenie twardówki, które prowadzić może do ciężkich zmian z rozpadem i wypukleniem schorzałego miejsca w postaci ciemnego i nieraz niekształtnego guza zwanego garbiakiem okolicy rzęskowej. W przypadku kiły, najczęściej kiły późnej, a więc kilaka ciała rzęskowego i twardówki sprawa nieraz przypomina nowotwór. Często kończy się wtórnym zanikiem i utratą oka. Stosunkowo łagodniejszy przebieg na zapalenie twardówki pochodzenia dnawego i gośćcowego. Leczenie zapalenia twardówki musi odbywać się pod kierunkiem doświadczonego specjalisty, który ustali przyczyny i zastosuje racjonalne leczenie zależnie od przypadku. Najczęściej obok leczenia ogólnego bardzo pomocne jest leczenie światłem, a nieraz i promieniami Roentgena.

Oceń: 3/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz