Perlak

Perlak

Guz utworzony z koncentrycznie ułożonych warstw złuszczonego, wielowarstwowego nabłonka płaskiego, otoczony torebką łącznotkankową, zawierający czasem kryształy cholesterolu. Wyróżnia się kilka rodzajów perlaków: wrodzony, nabyty, pierwotny, wtórny. Perlak wrodzony to rzadki guz, który rozwija się z wysp wielowarstwowego nabłonka płaskiego przemieszczonego w okresie rozwoju płodowego do miejsc, gdzie ten typ nabłonka normalnie nie występuje. Perlak nabyty – tym mianem określa się każdego perlaka rozwijającego się po urodzeniu. Perlak pierwotny to najczęstszy rodzaj perlaka nabytego. Rozwija się on na skutek wciągnięcia części wiotkiej błony bębenkowej i jest patologią rozwijającą się pierwotnie w zachyłku nadbębenkowym. Perlak wtórny to guz powstający w uchu środkowym w przebiegu przewlekłego zaplenia, któremu towarzyszy brzeżna perforacja błony bębenkowej i cuchnący wyciek z ucha. Rozwija się z wielowarstwowego nabłonka płaskiego, który pojawia się w wyniku rozrostu nabłonka błony śluzowej ucha środkowego lub przenikania nabłonka wyścielającego przewód słuchowy zewnętrzny poprzez ubytek w błonie bębenkowej. Przebieg i ciężkość schorzenia zależy od umiejscowienia perlaka. Leczenie jest zazwyczaj operacyjne.

Oceń: 3.5/5 z 2 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz