Niedokrwistość (anemia)

Niedokrwistość (anemia)

Obniżenie stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i wskaźnika hematokrytowego poniżej wartości prawidłowych. W warunkach prawidłowych istnieje równowaga między tworzeniem i niszczeniem erytrocytów. Niedokrwistość pojawia się, gdy wytwarzanie erytrocytów jest niedostateczne (ilościowo lub jakościowo) albo gdy występuje utrata lub niszczenie erytrocytów, przewyższające szybkość ich tworzenia. Objawy: bladość, przyspieszenie czynności serca i oddechów, szybkie męczenie się, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami, osłabienie mięśni, trudność skupienia uwagi, drażliwość, senność, stany podgorączkowe. Wyróżniamy kilka rodzajów niedokrwistości: syderoblastyczna, megaloblastyczna, aplastyczna, hemolityczna. Syderoblastyczna, wskutek niedoboru żelaza, które jest integralną częścią hemoglobiny, spowodowana jest niedostateczną jego zwartością w pokarmach, upośledzonym wchłanianiem z przewodu pokarmowego lub utratą krwi (ostre i przewlekłe krwawienia). Megaloblastyczna jest spowodowana niedoborem kwasu foliowego lub witaminy B12 albo obu tych witamin. Witamina B12 jest koenzymem w syntezie kwasów nukleinowych, a jej niedobór prowadzi do zaburzenia prawidłowego dojrzewania wszystkich komórek ustroju, zwłaszcza w układzie krwiotwórczym, układzie nerwowym i przewodzie pokarmowym. Aplastyczna jest wynikiem zaniku utkania szpikowego i zastąpienia go tkanką tłuszczową lub łączną, co powoduje zmniejszenie liczby wszystkich elementów komórkowych układu krwiotwórczego. Natomiast hemolityczna polega na nadmiernym rozpadzie i niszczeniu krwinek czerwonych, może być wrodzona lub nabyta.

Oceń: 4/5 z 2 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz