Moczówka prosta

Moczówka prosta

Stan chorobowy spowodowany niedostatecznym wydzielaniem wazopresyny (hormonu antydiuretycznego) przez układ podwzgórzowo-przysadkowy. Moczówkę prostą może wywołać uszkodzenie każdego piętra układu neurosekrecyjnego wydzielającego wazopresynę, a więc tak samo jądra nadwzrokowego, jak drogi nadwzrokowo-przysadkowej lub części nerwowej przysadki. Pod względem etiologii, moczówkę prostą możemy podzielić na objawową oraz samoistną. O moczówce prostej objawowej mówimy w tych przypadkach, gdzie uszkodzenie układu neurosekrecyjnego spowodowane jest przez określony proces chorobowy. Natomiast pojęcie moczówki prostej samoistnej dotyczy przypadków o nieustalonej etiologii. Najczęstszymi przyczynami moczówki prostej objawowej są guzy okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, urazy czaszkowo-mózgowe, choroby zapalne mózgu i opon. Głównymi objawami są wzmożone pragnienie i oddawanie dużych ilości moczu o niskim ciężarze właściwym. Niestety nie są znane sposoby zapobiegania chorobie. Zaleca się, aby chory ważył się codziennie i zapisywał wynik, jak również powinien przyjmować dostateczną ilość płynów każdego dnia. Leczenie polega na podawaniu wazopresyny, pochodnych chlorpropamidu, hydrochlorotiazydu oraz zwalczaniu odwodnienia.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz