Guz mózgu

Guz mózgu

Wszelkie guzy, które rozwijają się wewnątrz czaszki. Guzy mózgu można podzielić na: wrodzone (torbiele skórzaste, potworniaki, struniaki, perlaki), mezodermalne (oponiaki, nerwiaki, naczyniaki), ektodermalne (glejaki, guzy przysadki mózgowej), przerzutowe (rak, czerniak, nadnerczak) i różne (tętniak, kilak, gruźliczak, bąblowiec, wągrzyca mózgu). Objawy ogólne to przede wszystkim bóle głowy, nasilane lub wyzwalane przez wszelkie czynności wzmagające śródczaszkowe ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego, jak: skłony tułowia, wysiłek lub ćwiczenia fizyczne. Często występują też nudności niekoniecznie związane z posiłkami, a nierzadko zmącenie świadomości, senność i zwiększona męczliwość. W miarę rozrastania się guza pojawiają się tzw. objawy ogniskowe, które są wyrazem coraz rozleglejszego zniszczenia i upośledzenia czynności tkanki mózgowej. Zaznaczają się objawy zajęcia półkul mózgowych, pnia mózgu, nerwów czaszkowych itp., dochodzi bowiem do zaburzeń czynności. Objawy te są bardzo różnorodne i obejmują zarówno sferę ruchową, czuciową i psychiczną. W rozpoznaniu guza mózgu ważne są badania pomocnicze. Leczenie: w przypadku niektórych guzów, np. oponiaków, nerwiaków osłonkowych, skórzaków i gwiaździaków, wczesne rozpoznanie i operacyjne usunięcie nowotworu może chorego wyleczyć. W przypadkach głęboko położonych guzów operacja może nie dać wyniku. W wielu rozmaitych rodzajach guzów dobre rezultaty daje napromieniowanie rentgenowskie, w niektórych zaś przypadkach(np. w guzach przysadki) można tą metodą uzyskać wyleczenie.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz