Guz chromochłonny

Guz chromochłonny

W większości przypadków (90%) jest łagodnym guzem zlokalizowanym w obrębie rdzenia nadnerczy, wydzielającym katecholaminy (głównie adrenalinę i noradrenalinę). Pozostałą część zachorowań (10%) stanowią guzy złośliwe, które dodatkowo wydzielają dopaminę. Przyczyny występowania guza chromochłonnego nie zostały poznane. Objawy kliniczne zależą od wydzielania hormonów i od ich wzajemnego stosunku ilościowego. Nowotwory – wydzielające gł. noradrenalinę, powodują powstanie objawów przypominających nadciśnienie tętnicze samoistne. Gdy przeważa wydzielanie adrenaliny, występuje podwyższenie przemiany materii podstawowej, przecukrzenie krwi, przyspieszenie czynności serca, pocenie się, drżenie mięśniowe, zwiększenie amplitudy ciśnienia krwi. Ciśnienie może mieć charakter stały lub częściej napadowy. Guzy chromochłonne stanowią przyczynę 0, 5% przypadków nadciśnienia. W surowicy krwi i moczu chorych stwierdza się zwiększoną zawartość katecholamin, a w moczu ponadto ich metabolitów(kwas wanilino migdałowy). Leczenie guza chromochłonnego polega na jego chirurgicznym usunięciu, po którym chory powinien wykonywać okresowe badania kontrolne. Po operacyjnym usunięciu guza u około 70% pacjentów dochodzi do trwałej normalizacji ciśnienia krwi. W celu obniżenia ciśnienia tętniczego stosuje się leki przeciwnadciśnieniowe.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz