Cytomegalia

Cytomegalia

Zakażenie wywołane przez wirusy zaliczane do grupy Herpes, wyizolowane po raz pierwszy z ślinianki chorego noworodka. Cytomegalia jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie. U noworodków jest to jedno z najcięższych zakażeń wirusowych, do którego dochodzi przez łożysko, ponieważ atakuje komórki niedojrzałe. Częste występowanie wirusa cytomegalii w populacji ludzkiej spowodowane jest łatwym szerzeniem się zakażenia: przez kontakt ze śliną, moczem, nasieniem, wydzieliną pochwy, w wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych oraz po przeszczepach narządów. Okres wylegania wirusa jest trudny do ustalenia. Najczęściej do zakażenia CMV dochodzi w okresie dzieciństwa (żłobek, przedszkole) oraz w okresie dorastania (szkoła).Główne objawy choroby to: powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hemolityczna, żółtaczka, śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie siatkówki. Rozpoznanie dokonywane jest na podstawie badań immunoserologicznych przeciwciał CMV, wykrycie w ślinie, moczu i tkankach (biopsja) komórek olbrzymich z ciałkami wtrętowymi oraz ognisk zwapnienia w tkance mózgowej. Nie wynaleziono dotąd szczepionki przeciwko wirusowi cytomegalii. Leczenie opiera się na próbach stosowania leków przeciwwirusowych (gancyklovir).

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz