Białaczka szpikowa ostra (AML)

Białaczka szpikowa ostra (AML)

Jest rozplemem nowotworowym młodych komórek szpiku – mieloblastów. Etiologia tej choroby nie jest znana. Na ostrą białaczkę szpikową chorują najczęściej dzieci i ludzie młodzi. Znacznie rzadziej obserwuje się tę chorobę u ludzi po przekroczenie 50. roku życia. Schorzenie ma przebieg dramatyczny i zawsze kończy się śmiercią. Początek jest gwałtowny, zaczyna się zwykle wysoką gorączką o przebiegu septycznym i objawami skazy krwotocznej. W jamie ustnej stwierdza się rozpulchnienie błon śluzowych, owrzodzenia i wybroczyny. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się zmiany białaczkowe w różnych narządach. Powiększa się wątroba i śledziona. Charakterystyczne są zmiany w szpiku kostnym i we krwi Dochodzi do ostrego rozplemu mieloblastów, które są najmłodszymi postaciami układu granulocytowego. W szpiku stwierdza się bardzo wysoki odsetek mieloblastów i paramieloblastów, tj. komórek o nietypowej budowie. We krwi obwodowej liczba krwinek białych wzrasta do kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy. W obrazie mikroskopowym przeważa monotonny obraz bezziarnistych jednojądrzastych mieloblastów oraz starych, często uszkodzonych granulocytów obojętnochłonnych. Brak jest postaci pośrednich, to zjawisko nazywa się przerwą leukemiczną. Rokowanie w tej chorobie jest złe i nie pozostawia żadnej nadziei na wyleczenie.

Oceń to post
Udostępnij:

Dodaj komentarz