Nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina)

Porażenie mózgowe dziecięce

Różyczka

Płonica (szkarlatyna)

Owsica

Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)

Odra