Zaśniad groniasty

Zaśniad groniasty

Zaburzenie rozwojowe kosmyków łożyskowych, polegające na tym, że nie dochodzi do wytworzenia układu naczyniowego w zakresie kosmka, jeśli zaś nawet istnieją fragmenty naczyniowe, to nie są one powiązane w jednolity układ hemodynamiczny. Wskutek braku możliwości odprowadzania substancji pochłanianych przez trofoblast, dochodzi do obrzęku kosmyków, które przekształcają się w liczne pęcherzyki wypełnione płynem, podobne do winnego grona – stąd nazwa. Zarodek bądź nie wytwarza się w ogóle, bądź ulega obumarciu lub nawet resorpcji. Wyjątkowo tylko spotyka się równoległy rozwój zarodka obok rozwijającego się zaśniadu (tzw. ciąża zaśniadowa bliźniacza) Zaśniadom towarzyszą często torbiele tekaluteinowe w jajniku i zatrucia ciążowe. Rozpoznanie: wzrost macicy nieproporcjonalnie szybki w stosunku do okresu zatrzymania miesiączki, brak elementów płodowych w obrazie radiologicznym. W obrazie ultrasonograficznym występuje zjawisko tzw. zamieci śnieżnej oraz brak jest zarysów zarodka czy płodu. Badanie za pomocą płynów cieniujących wprowadzonych do jamy macicy daje obraz „plastra miodu” lub „sukna wełnianego zżartego przez mole”. Kardiograf nie rejestruje tętna płodowego, próby biochemiczne nie wykazują obecności alfa-fetoprotein zarówno w surowicy krwi matki, jak i w płynie owodniowym. Próby na obecność choriongonadotropiny w moczu wykazują bardzo wysokie miana, sięgające kilkuset tysięcy jednostek. Klinicznie stwierdza się krwawienie o różnym nasileniu, często z odchodzeniem gronek z.

Oceń: 3/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz