Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki

Polega na odłączeniu się siatkówki od błony naczyniowej na mniejszej lub większej części gałki ocznej. Odwarstwiona siatkówka uwypukla się w postaci pęcherza w kierunku ciała szklistego. Zjawisko to staje się zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że siatkówka przylega do naczyniówki jedynie dzięki uciskowi wywieranemu przez ciało szkliste i tylko na niewielkim obszarze, w okolicy nerwu wzrokowego jest mocno zespolona z podłożem. Odklejenie siatkówki może nastąpić w jednej lub obu gałkach ocznych. Najczęściej występuje u osób starszych, lecz może zdarzyć się w każdym wieku. W siatkówce powstają małe ubytki, otworki, przez które płyn śródgałkowy przedostaje się między siatkówkę i naczyniówkę, stopniowo poszerzając przestrzeń odwarstwioną. Przyczyn odklejenia siatkówki może być wiele. W około 20% przypadków wywołane jest ono urazem głowy albo oka. Czynnikami usposabiającymi jest bezsoczewkowość (stan po operacji zaćmy) i dużego stopnia krótkowzroczność. Około 60% chorych ma jedno z tych schorzeń. Często również dochodzi do samoistnego odwarstwienia siatkówki, często poprzedzonego dużym wysiłkiem fizycznym. Chorzy skarżą się na błyski, migotanie lub zasłonę przed oczami i zmniejszanie pola widzenia. Jednocześnie linie proste przedmiotów widziane są jako powyginane, o konturach falujących. Leczenie odwarstwionej siatkówki polega na jej chirurgicznym przyklejeniu na właściwym miejscu.

Oceń to post
Udostępnij:

Dodaj komentarz