Depresja

Depresja

Jest często występującym zaburzeniem psychicznym. To poważna choroba wymagająca szybkiego rozpoznania i skutecznego leczenia. Niedoleczona wyraźnie zaburza funkcjonowanie chorego w rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie. Najpoważniejszym skutkiem depresji jest samobójstwo. Jedynie część chorych szuka pomocy lekarskiej, a u wielu choroba pozostaje nierozpoznana. Objawy depresji są charakterystyczne nie tylko dla tej choroby. Występują w innych zaburzeniach psychicznych, niektórych zaburzeniach somatycznych lub jako powikłanie po stosowaniu pewnych leków. Dlatego o depresji mówimy wówczas, gdy wszystkie objawy występują równocześnie i stale każdego dnia, przez co najmniej 2 tygodnie. Choroba może wystąpić tylko raz w życiu lub wielokrotnie się nawracać. Główne objawy: obniżenie nastroju, spowolnienie tempa myślenia i wypowiedzi, utrata łaknienia, spowolnienie ruchów, płytki sen nocny, złe samopoczucie z rana, uczucie niepokoju, negatywna ocena siebie, problemy z funkcjonowaniem w rodzinie i miejscu pracy, próby samobójcze. Wyróżniamy kilka rodzajów depresji: poronna, sezonowa, poporodowa. Zwykle leczenie przebiega dwutorowo, pacjent poddawany jest farmako- i psychoterapii, chociaż czasem jedna z tych metod wystarczy. Rzadziej stosuje się fototerapię.

Oceń: 4/5 z 1 ocen
Udostępnij:

Dodaj komentarz