Wada serca

Oznacza obecność nieprawidłowego połączenia między jamami prawego i lewego serca, miedzy naczyniami tętniczymi lub naczyniem a jamą serca, nieprawidłową czynność zastawki, nieprawidłową drogę lub...

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych

Jest procesem degeneracyjnym błony wewnętrznej, prowadzącym do postępującego zwężenia lub zupełnego zamknięcia światła tętnic kończyn. Zaczyna się najczęściej między 40. a 60. rokiem życia....

Nadciśnienie tętnicze

Rozpoznaje się, gdy wartość ciśnienia skurczowego przekracza 21,3 kPa (160 mm Hg) lub gdy wartość ciśnienia rozkurczowego przekracza 21,7 kPa (95 mm Hg). Ciśnienie...

Niewydolność serca

Do tej postaci niewydolności krążenia prowadzą różne choroby układu krążenia, które powodują ostre lub przewlekłe osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego Zależnie od przyczyn (np....

Choroba niedokrwienna serca

Jest zespołem objawów wynikających z niedostatecznego zaopatrzenia mięśnia sercowego w krew, która niesie tlen i inne składniki odżywcze konieczne do prawidłowego jego pracy. Powoduje...

Kardiomiopatia

Jest niezapalaną chorobą mięśnia sercowego. Kardiomiopatie pierwotne można podzielić na zastoinowe (najczęstsza postać) – charakteryzujące się znacznym powiększeniem serca w wyniku rozstrzeni i przerostu,...

Miażdżyca uogólniona

Jest przewlekłym procesem zapalnym naczyń tętniczych. Istotą choroby jest zwężenie się światła tętnic w wyniku odkładania się blaszek miażdżycowych (proces wieloetapowy). Zazwyczaj miażdżyca nie...