Gradówka

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR)

Zapalenie oskrzeli ostre

Trądzik pospolity

Zapalenie ucha zewnętrznego

Zapalenie ucha wewnętrznego

Nadpłytkowość